Đại lý Beko Vietnam,Beko Vietnam - ANS Vietnam

No.

Item

Series

tên tiếng việt

1

Condensate drain

BEKOMAT® 12

Thiết bị lọc, tách nước

2

Condensate drain

BEKOMAT® 12 CO

Thiết bị lọc, tách nước

3

Condensate drain

BEKOMAT® 12 CO PN 63

Thiết bị lọc, tách nước

4

Condensate drain

BEKOMAT® 13

Thiết bị lọc, tách nước

5

Condensate drain

BEKOMAT® 13 CO

Thiết bị lọc, tách nước

6

Condensate drain

BEKOMAT® 13 CO
PN 25 | 40 | 50

Thiết bị lọc, tách nước

7

Condensate drain

BEKOMAT® 14

Thiết bị lọc, tách nước

8

Condensate drain

BEKOMAT® 14 CO

Thiết bị lọc, tách nước

9

Condensate drain

BEKOMAT® 14 CO PN 25

Thiết bị lọc, tách nước

10

Condensate drain

BEKOMAT® 16 CO

Thiết bị lọc, tách nước

11

Condensate drain

BEKOMAT® 20

Thiết bị lọc, tách nước

12

Condensate drain

BEKOMAT® 20 FM

Thiết bị lọc, tách nước

13

Condensate drain

BEKOMAT® 31U

Thiết bị lọc, tách nước

14

Condensate drain

BEKOMAT® 32U

Thiết bị lọc, tách nước

15

Condensate drain

BEKOMAT® 33U

Thiết bị lọc, tách nước

16

Condensate drain

BEKOMAT® 33U CO

Thiết bị lọc, tách nước

17

Condensate drain

BEKOMAT® 08

Thiết bị lọc, tách nước

18

Condensate drain

BEKOMAT® 09

Thiết bị lọc, tách nước

19

Condensate drain

BEKOMAT® 31UF

Thiết bị lọc, tách nước

20

Condensate drain

BEKOMAT® 32UF

Thiết bị lọc, tách nước

21

Oil-water separator

ÖWAMAT 10

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

22

Oil-water separator

ÖWAMAT 11

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

23

Oil-water separator

ÖWAMAT 12

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

24

Oil-water separator

ÖWAMAT 14

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

25

Oil-water separator

ÖWAMAT 15

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

26

Oil-water separator

ÖWAMAT 16

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

27

Oil-water separator

ÖWAMAT M1

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

28

Oil-water separator

ÖWAMAT M2

Thiết bị lọc, tách dầu- nước

29

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 11

Thiết bị tách nhũ tương

30

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 12

Thiết bị tách nhũ tương

31

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 13

Thiết bị tách nhũ tương

32

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 14

Thiết bị tách nhũ tương

33

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 14s

Thiết bị tách nhũ tương

34

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 15

Thiết bị tách nhũ tương

35

Emulsion Splitting

BEKOSPLIT 16

Thiết bị tách nhũ tương

36

Reaction splitting

FL 02

 

37

Reaction splitting

FL 11

 

38

Filters

PN16 | PN50 threaded filters

Bộ lọc

39

Filters

PN 16 flanged filter

Bộ lọc

40

Filters

PN 50

Bộ lọc

41

Filters

L080

Bộ lọc

42

Filters

L100

Bộ lọc

43

Filters

L102

Bộ lọc

44

Filters

L150

Bộ lọc

45

Filters

L156

Bộ lọc

46

Filters

L200

Bộ lọc

47

Filters

L204

Bộ lọc

48

Filters

L254

Bộ lọc

49

Filters

L304

Bộ lọc

50

Filters

S040

Bộ lọc

51

Filters

S050

Bộ lọc

52

Filters

S055

Bộ lọc

53

Filters

S075

Bộ lọc

54

Filters

M010

Bộ lọc

55

Filters

M012

Bộ lọc

56

Filters

M015

Bộ lọc

57

Filters

M018

Bộ lọc

58

Filters

M020

Bộ lọc

59

Filters

M022

Bộ lọc

60

Filters

M023

Bộ lọc

61

Filters

M025

Bộ lọc

62

Filters

M027

Bộ lọc

63

Filters

M030

Bộ lọc

64

Filters

M032

Bộ lọc

65

High Pressure Filters

HP100S040 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

66

High Pressure Filters

HP100S045 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

67

High Pressure Filters

HP100S050 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

68

High Pressure Filters

HP100S055 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

69

High Pressure Filters

HP100S075 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

70

High Pressure Filters

HP100M010 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

71

High Pressure Filters

HP100M015 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

72

High Pressure Filters

HP100M020 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

73

High Pressure Filters

HP350S030 (typ) W (drain) 

Bộ lọc áp suất lớn

74

High Pressure Filters

HP350S040 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

75

High Pressure Filters

HP350S045 (typ) W (drain) 

Bộ lọc áp suất lớn

76

High Pressure Filters

HP350S050 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

77

High Pressure Filters

HP350S075 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

78

High Pressure Filters

HP350M010 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

79

High Pressure Filters

HP350M012 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

80

High Pressure Filters

HP350M015 (typ) W (drain)

Bộ lọc áp suất lớn

81

Sterile and steam filter

PIF60

Bộ lọc 

82

Sterile and steam filter

PIF90

Bộ lọc 

83

Sterile and steam filter

PIF120

Bộ lọc 

84

Sterile and steam filter

PIF180

Bộ lọc 

85

Sterile and steam filter

PIF270

Bộ lọc 

86

Sterile and steam filter

PIF360

Bộ lọc 

87

Sterile and steam filter

FE60SR

Bộ lọc 

88

Sterile and steam filter

FE90SR

Bộ lọc 

89

Sterile and steam filter

FE120SR

Bộ lọc 

90

Sterile and steam filter

FE180SR

Bộ lọc 

91

Sterile and steam filter

FE270SR

Bộ lọc 

92

Sterile and steam filter

FE360SR

Bộ lọc 

93

Sterile and steam filter

FE60ST

Bộ lọc 

94

Sterile and steam filter

FE90ST

Bộ lọc 

95

Sterile and steam filter

FE120ST

Bộ lọc 

96

Sterile and steam filter

FE180ST

Bộ lọc 

97

Sterile and steam filter

FE270ST

Bộ lọc 

98

Sterile and steam filter

FE360ST

Bộ lọc 

99

Sterile and steam filter

PIF480

Bộ lọc 

100

Sterile and steam filter

PIF720

Bộ lọc 

101

Sterile and steam filter

PIF1080

Bộ lọc 

102

Sterile and steam filter

PIF1440

Bộ lọc 

103

Sterile and steam filter

PIF1920

Bộ lọc 

104

Sterile and steam filter

PIF2880

Bộ lọc 

105

Sterile and steam filter

PIT480

Bộ lọc 

106

Sterile and steam filter

PIT720

Bộ lọc 

107

Sterile and steam filter

PIT1080

Bộ lọc 

108

Sterile and steam filter

PIT1440

Bộ lọc 

109

Sterile and steam filter

PIT1920

Bộ lọc 

110

Sterile and steam filter

PIT2880

Bộ lọc 

111

Sterile and steam filter

PIW480

Bộ lọc 

112

Sterile and steam filter

PIW720

Bộ lọc 

113

Sterile and steam filter

PIW1080

Bộ lọc 

114

Sterile and steam filter

PIW1440

Bộ lọc 

115

Sterile and steam filter

PIW1920

Bộ lọc 

116

Sterile and steam filter

PIW2880

Bộ lọc 

117

Sterile and steam filter

FE480SR

Bộ lọc 

118

Sterile and steam filter

FE720SR

Bộ lọc 

119

Sterile and steam filter

FE1080SR

Bộ lọc 

120

Sterile and steam filter

FE1920SR

Bộ lọc 

121

Sterile and steam filter

FE2880SR

Bộ lọc 

122

Refrigeration dryers

DRYPOINT® RA 20-960

Máy sấy lạnh

123

Refrigeration dryers

DRYPOINT® RA 1080-13800

Máy sấy lạnh

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beko tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Beko tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây