Đại lý phân phối Lenord Bauer, Lenord Bauer Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

Lenord Bauer là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực cảm biến chuyển động và công nghệ truyền động tích hợp. Trong lĩnh vực Máy móc và Di động, Lenord Bauer phát triển, sản xuất và bán các giải pháp công nghệ hàng đầu. Trong hơn 50 năm, Lenord đã đầu tư trình độ chuyên môn tư vấn kỹ thuật cao và kiến thức ứng dụng sâu rộng đến mọi nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống thông minh dựa trên cảm biến và thiết bị truyền động đưa bạn đến với Công nghiệp 4.0- với i³SAAC, việc sản xuất, bảo trì và dịch vụ sẽ hiệu quả hơn nhiều đối với bạn i³SAAC là viết tắt của các cảm biến tích hợp, thông minh và tương tác cũng như các thiết bị truyền động và bộ điều khiển tự động. Những thứ này cung cấp các chức năng và thông tin chi tiết dựa trên phân tích phân cấp, được nối mạng và trí tuệ nhân tạo.

Lenord + Bauer là đối tác phù hợp với bạn khi tích hợp các cảm biến và thiết bị truyền động một cách hiệu quả, chuyển đổi tín hiệu một cách thông minh thành các chức năng giá trị gia tăng và cung cấp chúng một cách tương tác. Lenord + Bauer biến các luồng dữ liệu thành thông tin có thể khai thác ngay tại nơi chúng phát sinh, giúp tích hợp vào môi trường hệ thống của bạn một cách trực quan. Hãy đặt niềm tin của bạn vào các chuyên gia về cảm biến chuyển động và công nghệ truyền động tích hợp.

Các Dòng sản phẩm của Lenord + Bauer bao gồm :

Cảm biến Lenord + Bauer cho ngành công nghiệp nặng

No. Item Series
1 Sensors GEL 247
2 Sensors GEL 248
3 Sensors GEL 2161
4 Sensors GEL 2471
5 Sensors GEL 2474
6 Sensors GEL 2475
7 Sensors GEL 2475 U
8 Sensors GEL 2476
9 Sensors GEL 2476 U
10 Sensors GEL 2477
11 Sensors GEL 2478
12 Sensors GEL 2510
13 Sensors GEL 3011
14 MiniCODER GEL 2311
15 MiniCODER GEL 2432
16 MiniCODER GEL 2444
17 MiniCODER GEL 2449
18 MiniCODER GEL 2800
19 MiniCODER TARGET WHEELS
20 Encoders GEL 27XX
21 Encoders GEL 207…209
22 Encoders GEL 260
23 Encoders GEL 293
24 Encoders GEL 295X
25 Encoders GEL 2010
26 Encoders GEL 2037
27 SeGMo GEL 6108
28 SeGMo GEL 6109
29 SeGMo GEL 6100
30 SeGMo GEL 6113
31 SeGMo GEL 6505
32 Servicetool GEL 211 B
33 Servicetool GEL 211 CSR