ANS DaNang công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi là nhà phân phối hãng REFRIND tại thị trường Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️.

Product Model Brand
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY IN TWO SECTIONS FOR OPERATOR'S CABIN AND MANEUVERING STAGES CBG Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY IN TWO SECTIONS FOR OPERATOR STATIONS AND ELECTRIC ROOMS CBR Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY CBT Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY IN TWO SECTIONS FOR OPERATOR'S CABIN AND MANEUVERING STAGES CMD Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY IN TWO SECTIONS FOR OPERATOR'S CABIN AND MANEUVERING STAGES CBM Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY CDH Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS FOR HEAVY DUTY WITH INTEGRATED PRESSURIZATION SYSTEM CPRM Series REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
AIR CONDITIONER FOR CRANE EXTENAL UNIT 6000W CBR602 - CBR602YTM0/CBR602 - CBR602YTM4 REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
AIR CONDITIONER FOR CRANE EXTENAL UNIT 6000W CWD602 - CBR602YTE3 REFRIND INDUSTRIAL AIR CONDITIONERS, REFRIND VIETNAM
STANDARD REMOVABLE FAN COVER FOR DUST CBXKITTE000 REFRIND REMOVABLE FAN COVER , REFRIND VIETNAM