Đại lý Wadeco tại Vietnam, Nhà phân phối Wadeco tại Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

FMCW Radar Continuous Level Sensor -    
MWS-10RF Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-24RF Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-79RF Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam
Single Point Level Sensor   Wadeco Vietnam
MWS-ST/SR-11 Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-ST/SR-2 Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-ST/SR-3-24V Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam
Solids Flow Sensor   Wadeco Vietnam
MWS-DP-3 Solids Flow Sensor Wadeco Cảm biến lưu lượng chất rắn Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-DP-3-24V Solids Flow Sensor Wadeco Cảm biến lưu lượng chất rắn Wadeco Wadeco Vietnam
Product Tracking Sensor   Wadeco Vietnam
MWS-ST/SR-2WG Face-to-face Type Wadeco Cảm biến báo mức loại trực diện Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-ST/SR-2WG-R Reflected Type Wadeco Cảm biến báo mức loại phản ánh Wadeco Wadeco Vietnam
The MWS-MT-1 Range-Finder Type Wadeco Cảm biến báo mức loại tìm phạm vi Wadeco Wadeco Vietnam
PCI Flow Meter   Wadeco Vietnam
MWS-MF-1 Flow Meter Wadeco Đồng hồ đo lưu lượng Wadeco Wadeco Vietnam
Microwave Sensor for Crane Proximity Detection   Wadeco Vietnam
MWS-CAS-2A/B Face-To-Face Type Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu loại trực diện Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-CAS-3-P  Range-Finder Type Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu loại tìm phạm vi Wadeco Wadeco Vietnam
Digital Tension Controller   Wadeco Vietnam
TC-3A Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam
TC-3B Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam
TC-5B  Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam
TC-6B Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam
Digital Analog Devices   Wadeco Vietnam
DCR-4 Digital Voltage Regulator Wadeco Bộ điều chỉnh điện áp kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam
PA-1 Power Amplifie Wadeco Bộ khuếch đại công suất Wadeco Wadeco Vietnam
DVF-99 Pulse Divider Wadeco Bộ chia xung Wadeco Wadeco Vietnam
DB-5T Distributor Wadeco Bộ phân phối Wadeco Wadeco Vietnam
QR-15V Quick Relay Wadeco Bộ chuyển tiếp nhanh Wadeco Wadeco Vietnam
Battery Operated Photo Switch   Wadeco Vietnam
PSP/PSR-14 Battery Operated Photo Switch Wadeco Công tắc hình ảnh hoạt động bằng pin Wadeco Wadeco Vietnam
Blast Furnace   Wadeco Vietnam
MWS-BF-3DV Vertical 3D Profile Meter For Blast Furnace Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-BF-3DL Horizontal Blast Furnace 3D Profilemeter  Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao ngang Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-79RF-TP Milliwave Level Sensor Wadeco Cảm biến mức sóng Milliwave Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-BF-3D  Lanceless Bast Furnace 3D Profile Meter Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao không lỗ Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-BF-2D Lanceless Bast Furnace 2D Profile Meter  Wadeco Máy quét hiển thị 2D lò cao không lỗ Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-24RF-BH Blast Furnace Level Sensor Wadeco Cảm biến mức lò cao Wadeco Wadeco Vietnam
      Wadeco Vietnam
WS-MF-1 Microflow Wadeco Microflow Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-CAS-3-P Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-79RF Milliwave Range Finder Wadeco Cảm biến mức sóng Milliwave Wadeco  Wadeco Vietnam
MWS-24RF-CH Coke Oven Level Sensor (With Reflector) Wadeco Cảm biến mức độ lò nướng ( có phản xạ) Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-24RF-CDQ-R Coke Dry Quenching Level Sensor (Horizontally Mounted Type) Wadeco Cảm biến mức độ khô lò nướng (Loại lắp theo chiều ngang) Wadeco Wadeco Vietnam
MWS-YRF-2RT Refractory Thickness Measurement Wadeco  Đo độ dày vật liệu chịu lửa Wadeco Wadeco Vietnam