Đại lý Elmeko tại Việt Nam, Thiết bị Elmeko giá tốt, Elmeko Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay.

1  KWP 150  Condensate trough KWP 150 Máng ngưng tụ KWP 150
2 OUT-FIT OF-M25-W    
3 DRAIN-FIT DF-M20-BA    
4 OUT-FIT OF-M20-BI    
5   OUT-FIT OF-M20-BA    
6  DEM 12 MS  Pressure equalization unit  DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất  DEM 12 MS
7  DEM 40  Pressure equalization unit  DEM 40 Bộ cân bằng áp suất  DEM 40
8  DEM 20  Pressure equalization unit  DEM 20 Bộ cân bằng áp suất  DEM 20
9 DEM12  Pressure equalization unit DEM12 Bộ cân bằng áp suất DEM12
10 TPC 300 Peltier-Controller  Bộ điều khiển
11  Fitting for condensate drain    
12 Home  Condensate vent drain plastic    
13 Condensate vent drain stainless steel    
14 KRP 300 Condensate Trough KRP 300 Máng ngưng tụ KRP 300
15  KRP 200  Condensate Trough  KRP 200 Máng ngưng tụ KRP 200
16 PM 100 Thermoelectric cooler PM 100 Máng ngưng tụ PM 100
17 PM 50 Thermoelectric cooler PM 50 Máng ngưng tụ PM 50
18 DEK 04  Roof-mounted cooling unit DEK 04 Bộ làm mát DEK 04
19 PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30 
20 TRP 205 Thermostat TRP 205, heating and cooling Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt TRP 205
21  TES 60 Thermostat TES 60 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  TES 60
22 PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30
23  PK 300 PS-C  Thermoelectric cooler PK 300 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  PK 300 PS-C
24 PK 150 PS-C Thermoelectric cooler PK 150 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 150 PS-C
25 K 150 HK-EX Thermoelectric cooler PK 150 HK-EX Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt K 150 HK-EX
26 PK 50-HD Thermoelectric cooler PK 50-HD Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 50-HD
27 T20 2000 T20 2000, Sheet steel  
28  DEK 12 Home  Roof-mounted cooling unit DEK 12 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 12
29  PK 75 Thermoelectric cooler PK 75 with additional housing Bộ làm lạnh  PK 75
30 T29 4000 T29 4000, Sheet steel  
31  DEK 15 Roof-mounted cooling unit DEK 15 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 15
32 PK 100   Thermoelectric cooler PK 100 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 100 
33 T29 4000 T29 4000, Stainless steel Thiết bị làm lạnh T29 4000
34 S 500 Wall-mounted cooling unit S 500 Thiết bị làm lạnh S 500
35 DEK 20 Roof-mounted cooling unit DEK 20 Bộ làm mát gắn trên mái nhà
36 PK 150 Thermoelectric cooler PK 150 with additional housing Bộ làm mát gắn trên mái nhà
37  DEK 30 Roof-mounted cooling unit DEK 30 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 30
38 PK 300  Thermoelectric cooler PK 300 with additional housing  Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 với vỏ bổ sung
39 PK 150 PS-C  PK 150 PS-C with additional housing PK 150 PS-C có thêm vỏ
40 T43 6000  T43 6000, Stainless steel T43 6000,Bộ làm mát máy 
41 PK 300 PS  Thermoelectric cooler PK 300 PS Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 PS
42 DEK 40 Roof-mounted cooling unit DEK 40 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 40
43  PK 300 PS   PK 300 PS with additional housing Bộ làm mát có vỏ bảo vệ PK 300 PS 
44  T43 8000 T43 8000, Sheet steel  T43 8000 bộ làm mát
45 S 1000 Wall-mounted cooling unit S 1000 Bộ làm mát treo tường S 1000
46 S 2500 Wall-mounted cooling unit S 2500 Bộ làm mát gắn tường S 2500
47 S 4000 Wall-mounted cooling unit S 4000  Bộ làm mát gắn tường S 4000
48 SH 75D  Enclosure Heater SH 75D  Máy sưởi  SH 75D
49 ML 150 Enclosure Heater ML 150 Máy sưởi  ML 150
50 SL 350 Enclosure Heater SL 350 Bộ phát nhiệt SL 350
51  SM 30 Enclosure Heater SM 30  Bộ phát nhiệt bao vây SM 30
52 SH 100  Enclosure Heater SH 100 Máy sưởi vỏ SH 100
53  HL 1500 Enclosure Heater HL 1500 Bộ phát nhiệt  HL 1500
54  SM 50L  Enclosure Heater SM 50L Bộ phát nhiệt  SM 50L
55 SH 400L Enclosure Heater SH 400L Bộ phát nhiệt  SH 400L
56 SM 20 Enclosure Heater SM 20 Bộ phát nhiệt  SM 20
57 SL 500 Enclosure Heater SL 500 Bộ phát nhiệt SL 500
58  SH 75  Enclosure Heater SH 75 Bộ phát nhiệt  SH 75
59 SH 60 SH 60 (110 - 240V AC/DC) Bộ phát nhiệt  SH 60
60 SF 35 Enclosure Heater SF 35 Bộ phát nhiệt  SF 35
61 SH 130L Enclosure Heater SH 130L Bộ phát nhiệt  SH 130L
62 HL 1200 Enclosure Heater HL 1200 Bộ phát nhiệt  HL 1200
63 SH 150 Enclosure Heater SH 150 Bộ phát nhiệt  SH 150
64  SM 10 Enclosure Heater SM 10 Bộ phát nhiệt   SM 10
65 SM 100L Enclosure Heater SM 100L Bộ phát nhiệt   SM 100L
66 SM 45 Enclosure Heater SM 45 Bộ phát nhiệt SM 45
67 SF 55 Enclosure Heater SF 55 Bộ phát nhiệt SF 55
68 SL 650 Enclosure Heater SL 650 Bộ phát nhiệt SL 650
69 SL 250 Enclosure Heater SL 250 Bộ phát nhiệt SL 250
70  M25-W  OUT-FIT OF-M25-W Bộ phận hút ẩm M25-W
71 M20-BA DRAIN-PHÙ HỢP DF-M20-BA Bộ phận hút ẩm M20-BA
72 DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS
73 DEM 40 Pressure equalization unit DEM 40  Bộ cân bằng áp suất DEM 40
74  DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20  Bộ cân bằng áp suất DEM 20
75 DEM12 Pressure equalization unit DEM12  Bộ cân bằng áp suất DEM12
76  ETUH 22 Thermo - Hygrostat ETUH 22 Máy hút ẩm điện tử  ETUH 22
77 THRV 22 Thermostat THRV 22  Bộ điều nhiệt THRV 22
78 TER 200 Digital temperature controller TER 200 Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 200
79   Fitting for condensate drain Ôngs thoát nước
80 TFH 05 Thermostat TFH 05 Máy điều nhiệt TFH 05
81   Condensate vent drain plastic thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước
82   Condensate vent drain stainless steel thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước 
83  HYW 90 Hygrostat HYW 90 Công tắc HYW 90
84 TKW 60 Thermostat TKW 60  Máy điều nhiệt TKW 60
85 TRW 60 Thermostat TRW 60 Bộ điều nhiệt TRW 60
86 TRO 60 Thermostat TRO 60 Bộ điều nhiệt TRO 60
87 SH 250L Enclosure Heater SH 250L Thiết bị phát nhiệt SH 250L
88  SH 100D   Enclosure Heater SH 100D (400V AC/DC) Thiết bị phát nhiệt  SH 100D (400V AC/DC)
89 LV 80 Filter Fan LV 80 Quạt lọc LV 81
90  LV 85  Filter Fan LV 85 Quạt lọc LV 85
91 LV 100 Filter Fan LV 100 Quạt lọc LV 100
92 LV 200 Filter Fan LV 200 Quạt lọcLV 200
93 LV 250  Filter Fan LV 250 Quạt lọc LV 250
94  LV 300 Filter Fan LV 300 Quạt lọc  LV 300
95 LV 400 Filter Fan LV 400 Quạt lọc  LV 400
96 LV 405  Filter Fan LV 405 Quạt lọc  LV 405
97 LV 410  Filter Fan LV 410 Quạt lọc  LV 410
98 LV 500  Filter Fan LV 500 Quạt lọc  LV 500
99 LV 550  Filter Fan LV 550 Quạt lọc  LV 550
100 LV 600  Filter Fan LV 600 Quạt lọc  LV 600
101 LV 700  Filter Fan LV 700 Quạt lọc  LV 700
102 LV 800  Filter Fan LV 800 Quạt lọc  LV 800
103 PSE 30  Dehumidifier for Enclosures PSE 30 Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30
104  PSE 30L  Dehumidifier for Enclosures  PSE 30L Máy hút ẩm cho vỏ máy  PSE 30L
105 PSE 30LP  Dehumidifier for Enclosures PSE 30LP Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30LP
106 LE-600-SL LED-Lamp LE-600-SL Đèn LED LE-600-SL
107 LE-600-L LED-Lamp LE-600-L Đèn LED LE-600-L
108 LE-450-SL  LED Lamp LE-450-SL Đèn LED LE-450-SL
109 LE-450-L  LED-Lamp LE-450-L Đèn LED LE-450-L
110 LE-300-SL LED-Lamp LE-300-SL Đèn LED LE-300-SL
111  LE-300-L  LED-Lamp LE-300-L Đèn LED  LE-300-L
112  LE-150-SL LED-Lamp LE-150-SL Đèn LED  LE-150-SL
113 LEX-350-BTP Enclosure lamp LEX-350-BTP Đèn ốp LED  LEX-350-BTP
114 LEX-350-TP  Enclosure lamp LEX-350-TP Đèn ốp LED LEX-350-TP
115 LEX-350-BT19  Enclosure lamp LEX-350-BT19 Đèn ốp LED LEX-350-BT19
116 LEX-350-T  Enclosure lamp LEX-350-T Đèn ốp LED LEX-350-T
117 LEX-350-BT  Enclosure lamp LEX-350-BT Đèn ốp LED  LEX-350-BT
118 LLX-400-S  Enclosure lamp LLX-400-S Đèn ốp LED  LLX-400-S
119 LLX-400-B  Enclosure lamp LLX-400-B Đèn ốp LED  LLX-400-B
120 LLX-400-BV  Enclosure lamp LLX-400-BV Đèn ốp LED  LLX-400-BV
121  LLX-400-SV  Enclosure lamp  LLX-400-SV Đèn ốp LED  LLX-400-SV
122 LLX-400-SV  Enclosure lamp LLX-400-SV Đèn ốp LED LLX-400-SV
123  LLX-400-BM  Enclosure lamp  LLX-400-BM Đèn ốp LED  LLX-400-BM
124 LLX-400-BW  Enclosure lamp LLX-400-BW Đèn ốp LED LLX-400-BW
125 LLX-400-SW  Enclosure lamp LLX-400-SW Đèn ốp LED LLX-400-SW
126  LLX-400-BWM  Enclosure lamp  LLX-400-BWM Đèn ốp LED  LLX-400-BWM
127 LLX-400-BWU  Enclosure lamp LLX-400-BWU Đèn ốp LED LLX-400-BWU
128 LLX-400-BWX  Enclosure lamp LLX-400-BWX Đèn ốp LED LLX-400-BWX
129 LLX-400-SWU  Enclosure lamp LLX-400-SWU Đèn ốp LED LLX-400-SWU
130 LLX-400-SWX  Enclosure lamp LLX-400-SWX Đèn ốp LED LLX-400-SWX
131 LLX-800-B  Enclosure lamp LLX-800-B Đèn ốp LED LLX-800-B
132 LLX-800-S  Enclosure lamp LLX-800-S Đèn ốp LED LLX-800-S
133 LLX-800-BW  Enclosure lamp LLX-800-BW Đèn ốp LED LLX-800-BW
134 LLX-800-SW  Enclosure lamp LLX-800-SW Đèn ốp LED LLX-800-SW
135 LE-982-106  LE-982-106 LED-Light fitting Đèn LED LE-982-106
136  LE-982-103    LE-982-103  LED-Light fitting Đèn LED  LE-982-103 
137  LMM-880-MW Machine lighting  LMM-880-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-880-MW
138  LMM-630-MW Machine lighting  LMM-630-MW Đèn chiếu sáng máy  LMM-630-MW
139 LMM-370-MW Machine lighting LMM-370-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-370-MW
140 LMR-840-MG(W) Machine lighting LMR-840-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-840-MG(W)
141 LMR-580-MG(W) Machine lighting LMR-580-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-580-MG(W)
142 LMR-330-MG(W) Machine lighting LMR-330-MG(W) Đèn chiếu sáng máyLMR-330-MG(W)
143 LMT-615-MG Machine lighting LMT-615-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-615-MG
144 LMT-570-MGW Machine lighting LMT-570-MGW Đèn chiếu sáng máy LMT-570-MGW
145 LMT-330-MG Machine lighting LMT-330-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-330-MG
146 DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS
147 DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20 Bộ cân bằng áp suất DEM 20
148 DEM 40  Pressure equalization unit DEM 40 Bộ cân bằng áp suất DEM 40