Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 121

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00143073
Description: Guide ring
D 80
Replacement for Art.No. 00143015

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00142084
Description: Piston ring
D 80
replacement for article no. 00142024

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00143084
Description: Guide ring
D 170
repalcement for article no. 00143018

100% ITALY Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00142094
Description: Piston ring
D 170
replacement for article no. 00142027

100% AUSTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000065-1
Description: Suction valve
Typ S-N
replacement for article nos:
03000065+03000071

100% AUSTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000066-1
Description: Delivery valve
Typ D-N
replacement for article no. 03000066

100% USTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000094-1
Description: Suction valve
Typ S-N
replacement for articles no. 03000094,
03000048 and 03000050

100% USTRIA
Origin

MEHRER Vietnam

Code: 03000095-1
Description: Delivery valve
Typ D-N
replacement for articles no.03000095,
03000049 and 03000051

100% Germany Origin

MEHRER Vietnam

Code: 00028007
Description: Big end bearings
d 70