8-port-upci-board.png

Model: CP-168U ǀ 8 Port UPCI Board

Mô tả:

Lưu lượng dữ liệu hơn 700 kbps cho hiệu suất cao nhất

Tốc độ truyền tối đa 921,6 kbps một cách nhanh chóng

128 byte FIFO và điều khiển luồng H / W, S / W trên chip

Tương thích với 3.3 / 5 V PCI và PCI-X

Trình điều khiển được cung cấp cho nhiều lựa chọn hệ điều hành, bao gồm Windows, Linux và UNIX

Ứng dụng nhiệt độ hoạt động rộng cho môi trường từ -40 đến 85 ° C.