auto-tensile-tester-ǀ-thiet-bi-kiem-tra-chat-ket-dinh.png

Labthink Adhesive Testing Equipment – Máy kiểm tra độ bám dính Labthink

http://en.labthink.com/en-us/products/test-application/adhesives-testing-equipment.html

Một loạt các chất kết dính được sử dụng làm chất kết dính cho vật liệu tổng hợp. Do đó, chúng cần được kiểm tra độ bám dính trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng.

Kiểm tra độ bám dính thường được dùng để kiểm tra trong chất kết dính, băng keo, chất bịt kín/ keo gắn kín, tấm nhiều lớp, thiết bị điện tử, mỹ phẩm, bao bì thiết bị y tế, độ bền niêm phong bao bì nói chung và các ứng dụng mà phép đo độ bền liên kết rất quan trọng cho các ứng dụng nghiên cứu và kiểm soát chất lượng.

Labthink cung cấp máy thử nghiệm cho hầu hết các thử nghiệm này phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau:

 • ISO 4587 -- Adhesives -- Determination of tensile lap-shear strength
 • ISO 8510 -- Adhesives -- Peel test for aflexible-bonded-to-rigid test specimen assembly
 • ASTM D1002 -- Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint Adhesively Bonded Metal Specimensby Tension Loading
 • ASTM D3165 -- Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in Shear by Tension Loading
 • ASTM D3330 -- Standard Test Method for Peel Adhesion of Pressure Sensitive Tape
 • ASTM D3654 -- Standard Test Methods for Shear Adhesion of Pressure Sensitive Tapes
 • ASTM D904 -- Standard Test Method for Comparison of Bond Strength or Ply Adhesion of Similar Laminates Made from Flexible Materials

Thiết bị kiểm tra chất kết dính của  Labthink bao gồm các dòng :

 • CZY-8SA Lasting Adhesive Tester
 • CZY-8SB Lasting Adhesive Tester
 • CZY-G Primary Adhesive Tester
 • CZY-GC Primary Adhesive Tester (PSTC-6)
 • CZY-GY Primary Adhesive Tester (ChP)
 • CZY-6S Lasting Adhesive Tester
 • CLASSIC 920 Lasting Adhesive Tester
 • NLW-20 Adhesive Tensile & Shear Tester
 • Tensile Strength Tester : Auto tensile tester – model C610H , C610M, XLW (B) , XLW (M), XLW, XLW (PC) , XLW (EC), MEGA 1500 & i-Strentek 1510 Universal Testing Machine & MED-01  Medical Packaging Tester
 • BLD-200N Auto Stripping Tester
 • Coefficient of Friction Tester
 • BLD-200N Auto Stripping Tester
 • YGJ-02A Adhesive Tape Roller