bo-chuyen-doi-loadcell-lc400.png

LC400 là một bộ chuyển đổi loadcell hiệu quả về chi phí với độ chính xác cao để khuếch đại tín hiệu loadcell yếu một cách chính xác. Nó bao gồm một mạch điện áp kích thích loadcell, mạch khuếch đại điện áp cực nhỏ, mạch điều chỉnh khuếch đại bằng không, bộ lọc thông thấp và các thành phần khác. Nó được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu loadcell yếu tỷ lệ với trọng lượng thành tín hiệu lý tưởng cho ứng dụng. LC400 nâng cao chất lượng của quy mô công nghiệp và cân các bộ phận của nhà máy và máy móc công nghiệp ở mức tối đa có thể.