bo-dieu-khien-nhiet-do-n1040.png

Bộ điều khiển nhiệt độ N1040 Novus Automation - Temperature Controller N1040

Giới thiệu bộ điều khiển nhiệt độ N1040 Novus Automation

* N1040 dựa trên bộ vi xử lý được hình thành cho các ứng dụng chi phí thấp nhưng vẫn đạt được độ chính xác cao. Nó có vỏ bọc độ sâu ngắn chỉ 70 mm, do đó giảm đáng kể không gian bảng điều khiển. Một cải tiến quan trọng khác là khối kết nối dây có thể tháo rời giúp dễ sử dụng trong quá trình cài đặt

* Thích hợp với Pt100 RTDs và các loại cặp nhiệt điện J, K và T và có hai đầu ra để điều khiển và cảnh báo, cung cấp điện đa năng và tự động điều chỉnh các thông số PID. N1040 được coi là bộ điều khiển nhiệt độ có chi phí thấp nhất trên thị trường trong khi vẫn giữ các tiêu chuẩn hiệu suất cao

 

LIST CODE CONTROLLER N1040 Series

Models Description
8104210014 N1040-PR USB 24V Temp. controller, 1 relay + pulse out, 48x48 mm
8104210000 N1040-PR-USB Temp. controller, 1 relay + pulse out, 48x48 mm
8104211200 N1040-PRR USB Temp. controller, 2 relays + pulse out, 48x48 mm
8104211210 N1040-PRR USB 24V Temp. controller, 2 relays + pulse out, 48x48 mm
8104211307 N1040 – PRRR – 485 USB