bo-kiem-tra-pinhole-may-phat-dien-cao-ap-aph-d.png
Bộ phận này chỉ là bộ phận tạo điện áp cao khi thực hiện kiểm tra lỗ kim bằng cách kết hợp nó thành một đường dây.
Các lỗ kim được kiểm tra bằng phương pháp ứng dụng điện áp cao bằng cách sử dụng phóng tia lửa.
Máy in, máy ghi âm, thiết bị đánh dấu lỗi và các tùy chọn điều khiển tự động khác được cung cấp theo yêu cầu.