may-do-lo-kim-bo-kiem-tra-truoc.png
Thông số kỹ thuật
 
Tên loại Chỉ báo nguồn Kiểm tra trước
Phương pháp Hằng số điện môi cao tần
Giới hạn phát hiện Độ sâu khoảng 30 mm từ bề mặt tiếp xúc điện cực
Tỷ lệ 100 phần bằng nhau (bước 2)
Cung cấp điện Pin khô 6F22 (9V) × 1
Trọng lượng kích thước 65 (W) x 130 (H) x 210 (D) mm, 820 g
Phụ kiện Kiểm tra mảnh, túi lưu trữ