bo-truyen-dong-quat-bang-truc-song-song-luong-tu-a-27-36-q400-amarillo-gear-vietnam.png

Đại lý Amarillo Gear Vietnam,Bộ truyền động quạt bằng trục song song lượng tử A _27.36_Q400 Amarillo Gear Vietnam

Hệ thống truyền động quạt bằng trục song song lượng tử dùng cho hệ thống làm mát khô phản ánh lịch sử lâu dài về chất lượng tay nghề và độ tin cậy. Amarillo Gear đã thiết kế và sản xuất các bộ truyền động bánh răng được thiết kế theo mục đích từ năm 1934, và cam kết về sự xuất sắc vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Một ví dụ của cam kết này là tính khả dụng của thử nghiệm tiếng ồn và độ rung hoàn chỉnh, với tất cả dữ liệu được lấy trong điều kiện tải toàn bộ điện năng, lên đến 250 HP (186 kW) trong phòng thí nghiệm thử nghiệm của chúng tôi.

Các dòng sản phẩm nổi bật:

No.

Amarillo Gear Sản Phẩm

1

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model A _27.36_Q400

2

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model A_28.21_ Q500

3

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model A_28.26_Q600

4

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model B_3.03_Q400

5

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model B_3.03_ Q500

6

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model B_3.03_Q600

7

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model C_1.8135_Q400

8

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model C_1.8135_ Q500

9

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model C_1.8135_ Q600

10

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model D_C.S. _Q400

11

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model D_C.S. _ Q500

12

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model D_C.S. _ Q600

13

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model E_28.00_Q400

14

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model E_28.00_ Q500

15

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model E_28.00_ Q600

16

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model F_19.50_Q400

17

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model F_19.50_ Q500

18

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model F_19.50_ Q600

19

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model G_19.30_Q400

20

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model G_19.30_ Q500

21

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model G_19.30_ Q600

22

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model H_32.97_Q400

23

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model H_33.27_ Q500

24

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model H_35.46_ Q600

25

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model J_ 29.63_Q400

26

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model J_ 30.63_ Q500

27

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model J_ 32.82_ Q600

28

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model K_ 19.29_Q400

29

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model K_ 20.50_ Q500

30

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model K_ 22.69_ Q600

31

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model L_ 21.97_Q400

32

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model L_ 23.03_ Q500

33

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model L_ 25.22_ Q600

34

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model M_ 19.82_Q400

35

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model M_ 20.88_ Q500

36

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model M_ 23.07_ Q600

37

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model N*_ 12.48_Q400

38

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model N*_ 13.91_ Q500

39

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model N*_ 15.83_ Q600

40

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model O_ 1.31_Q400

41

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model O_ 1.31_ Q500

42

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model O_ 1.31_ Q600

43

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model P_ 1.42_Q400

44

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model P_ 1.42_ Q500

45

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model P_ 1.42_ Q600

46

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Q_ 1/2_Q400

47

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Q_ 1/2_ Q500

48

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Q_ 1/2_ Q600

49

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model R_ 3/4_Q400

50

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model R_ 3/4_ Q500

51

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model R_ 3/4_ Q600

52

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model S_ ½ X ¼ X 3_Q400

53

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model S_ ½ X ¼ X 3_ Q500

54

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model S_ ½ X ¼ X 3_ Q600

55

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model T_ 22.51_Q400

56

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model T_ 23.53_ Q500

57

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model T_ 24.10_ Q600

58

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model U_ 1.00_Q400

59

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model U_ 1.00_ Q500

60

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model U_ 1.00_ Q600

61

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model V_ 1.00_Q400

62

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model V_ 1.00_ Q500

63

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model V_ 1.00_ Q600

64

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model W**_ 41.29_Q400

65

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model W**_43.00_ Q500

66

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model W**_ 46.00_ Q600

67

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model X_3.8740 Q400

68

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model X_4.9990_ Q500

69

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model X_4.9990_ Q600

70

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Y_ 1 x ½ _Q400

71

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Y_ 1¼ X ⅝ _ Q500

72

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model Y_ 1¼ X ⅝ _ Q600

73

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAJ_14.0_Q400

74

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAJ_14.0_ Q500

75

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAJ_14.0_ Q600

76

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAK_ 16.0_Q400

77

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAK_ 16.0_ Q500

78

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XAK_ 16.0_ Q600

79

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBD_ 18.0_Q400

80

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBD_ 18.0_ Q500

81

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBD_ 18.0_ Q600

82

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBF_ 11/16_Q400

83

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBF_ 11/16_ Q500

84

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XBF_ 11/16_ Q600

85

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +6.795_Q400

86

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +8.317_Q400

87

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +6.886_ Q500

88

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +8.408_ Q500

89

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +6.894_ Q600

90

Bộ truyền động quạt bằng trục - shaft fan drive  model XN_ A +8.416_ Q600

ANS là đại lý chính thức AMARILLO GEAR  Viet Nam cung cấp giải pháp đo lưu lượng, áp suất, hóa hơi Brooks Instrument tại Việt Nam