cam-bien-ap-suat-4.png

Model: TK-E-1-E-B35D-M-V 2130X000X00  ǀ  Cảm biến áp suất

Mô tả:

Cảm biến áp suất TK dựa trên nguyên tắc đo màng dày theo phương pháp đo độ giãn.

Nhờ các thành phần điện tử có độ ổn định cao, cảm biến có thể được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu truyền tín hiệu từ xa hoặc trong các hệ thống điều khiển thông minh.

Cảm biến được thiết kế chủ yếu để đo áp suất trong dầu, không khí và mạch thủy lực.

Chúng cũng có thể được sử dụng trong ứng dụng đo lường quy trình và kỹ thuật cũng như cho máy nén, máy ép và thủy lực di động.