cam-bien-ap-suat-cs-10-cs-16.png

Mô tả: Cảm biến áp suất  CS 10 and CS 16 cho tỉ lệ áp suất 0...10 và 0...16 đo với độ chính xác thang đo 1%. Để đo chính xác hơn trong cùng tỉ lệ áp suất, CS instrument cng cấp cảm biến CS 10/ CS 16 với độ chính xác là  0,5%.