cam-bien-carbon-monoxide-bapi-model-ba-co-v-bb.png

Cảm biến Carbon Monoxide BAPI Model BA / CO-V-BB với LCD được trang bị cảm biến điện hóa trên tàu và cung cấp trường có thể lựa chọn tín hiệu đầu ra 4 đến 20 mA, 0/1 đến 5 vdc hoặc 0/2 đến 10 vdc theo tỷ lệ nồng độ carbon monoxide được phát hiện. Model BA / CCO-V-BB có vỏ có lỗ thông hơi với các tab gắn để dễ dàng cài đặt cùng với màn hình LCD. Các đơn vị được hiệu chuẩn nhà máy và sẵn sàng cho việc cài đặt và vận hành tại hiện trường.

Tính năng, đặc điểm
  • Cảm biến điện hóa trường thay thế
  • hai liên lạc báo động độc lập
  • LCD 2 dòng, 16 ký tự
  • phạm vi và đầu ra CO có thể lựa chọn
  • Cảm biến tự kiểm tra