cam-bien-luu-luong-1.png

Cảm biến lưu lượng (Loại tiếp xúc)

Water flow meter (Compact)

SDN 550 Series là một bộ theo dõi dòng chảy có thể kiểm soát lưu lượng lớn lên đến 100 l/ phút. Cảm biến được sử dụng để theo dõi tốc độ dòng chảy và nhiệt độ trung bình. Mặt khác, thiết bị được thiết kế để kiểm soát lưu lượng dòng chảy. Thiết bị đi kèm với một bộ tín hiệu đầu ra hiển thị nhiệt độ. Màn hình gồm ba kí tự. Có thế xem thông tin ngay lập tức thông qua màn hình. Phạm vi hoạt động đối với nhiệt độ từ 0 đến 90 ° C và tốc độ dòng chảy từ 10 đến 100 l / phút.

Các type cùng dòng tham khảo:

Type

SDN 552/5 GPP

SDN 552/5 GAPP

SDN 552/5 GAA

SDN 552/6 GPP

SDN 552/6 GAPP

SDN 552/6 GAA

SDN 552/4 GAA

SDN 552/1 GPP

SDN 552/2 GPP

SDN 552/3 GPP

SDN 552/1 GAA

SDN 552/2 GAA

SDN 552/3 GAA