cam-bien-sieu-am.png

Cảm biến siêu âm – Balluff

Ultrasonic sensors

Phát hiện vị trí hoặc đối tượng trong môi trường rắn, bột và chất lỏng – cảm biến siêu âm đếm và giám sát các đối tượng mà không cần tiếp xúc. Ứng dụng rộng khắp, hoạt động độc lập không thuộc màu sắc và kết cấu bề mặt. Sương mù, bụi và tạp chất không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cảm biến. Độ phân giải cao và điểm mù nhỏ giúp đảm bảo độ chính xác cao nhất. Cảm biến siêu âm có khả năng tự phân biệt tín hiệu đầu ra.

Các model cảm biến thuộc dòng cảm biến siêu âm:

BUS0026BUS M18M1-XA-02/015-S92G

BUS004CBUS R06K1-PPX-02/015-S75G

BUS0039BUS M30M1-PPX-20/130-S92K

BUS0021BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

BUS0059BUS R06K1-PPX-12/070-S75G

BUS004JBUS R06K1-XB-02/015-S75G

BUS0020BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G

BUS0029BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G

BUS004ZBUS M18M1-GPXI-07/035-S92G

BUS004PBUS M18M1-GPXI-12/100-S92G

BUS0025BUS M18M1-XB-02/015-S92G

BUS0022BUS M30M1-PPX-03/025-S92K

BUS005FBUS M30M1-PPX-07/035-S92K

BUS002NBUS M30M1-XC-03/025-S92K

BUS004KBUS R06K1-XA-02/015-S75G