cam-bien-toc-do.png

Part number: 775-000600  ǀ  Type: 907  ǀ  Cảm biến tốc độ

Mô tả:

• Đầu ra tần số xung sóng vuông, bộ thu mở NPN

• Hoạt động tốc độ không mà không bị mất tín hiệu

• Nguồn hoạt động: 5-24 VDC

• Không tiếp xúc, cảm biến khoảng cách khoảng cách lớn

• Tùy chọn hai chiều (vuông góc)

• Hoạt động với các đĩa / bọc xung từ tính cảm biến điện

• Tùy chọn lắp ráp giá đỡ và lắp nam châm

• Hạng I, Hạng I (D) Hạng II, Hạng I (E, F, G) Hạng III

• Vỏ bảo vệ XLB-3