cam-bien-vi-tri-21.png

Model: EHM1150MD341A01 ǀ Cảm biến vị trí

Mô tả:

- Thanh cảm biến chịu áp suất cao

- Đo vị trí với nhiều hơn một nam châm

- Nhỏ và gọn – phù hợp cho xi lanh thủy lực tiêu chuẩn