ci030110.png

Trong các ứng dụng công nghiệp, đếm, cộng / trừ các xung, đo đường dẫn hoặc thời gian phát hiện là các lĩnh vực nhiệm vụ phổ biến. Tuy nhiên, việc sử dụng PLC không đáng để chỉ đánh giá một hoặc hai cảm biến. Trong trường hợp này, các cuộc gặp gỡ đa chức năng của ipf điện tử là một lựa chọn tốt. Các biến thể đánh giá khác nhau, trong số các máy đo tần số khác, máy đếm tổng, rơle thời gian, máy đo tốc độ hoặc máy đếm / bảo trì cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng. Bộ đếm hàng loạt hoặc hàm tổng tổng cũng làm cho các tác vụ phức tạp hơn có thể. Bàn phím phía trước tích hợp có thể được sử dụng thuận tiện để lập trình giá trị lựa chọn trước hoặc chế độ đánh giá tín hiệu cho hoạt động của hệ thống đo tuyến tính hoặc bộ mã hóa quay.