cong-tac-an-toan-cho-cac-ung-dung-co-ban-le-shs-a1z-sa-bernstein-vietnam.png

Đại lý BERNSTEIN Vietnam,Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề SHS-A1Z-SA BERNSTEIN Vietnam

6019261009

SHS-A1Z-SA                   B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261010

SHS-A1Z-SR                   B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261011

SHS-A1Z-KA 5                 B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261014

SHS-A1Z-KR 5                 A

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261015

SHS-A1Z-SA                   A

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261016

SHS-A1Z-SR                   C

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261017

SHS-A1Z-SA-BG                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019261018

SHS-A1Z-SR-BG                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019291013

SHS-0Z                       A

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390022

SHS3-U15Z-KA5-R             BB

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390023

SHS3-U15Z-KA5-L             BB

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390024

SHS3-U15Z-KR5-R             BB

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390025

SHS3-U15Z-KR5-L             BB

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390034

SHS3-U15Z-SA-R               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390035

SHS3-U15Z-SA-L               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390036

SHS3-U15Z-SR-R               C

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390037

SHS3-U15Z-SR-L               C

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390038

SHS3-SCHARNIER               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390039

SHS3-7-SA/7-SA               C

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390040

SHS3-A2Z-SA-R                C

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390041

SHS3-A2Z-SA-L                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390042

SHS3-U1Z-SA-R                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390043

SHS3-U1Z-SA-L                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390044

SHS3-A2Z-SR-R                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390045

SHS3-U1Z-SR-R                B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390046

SHS3-2-SA/2-SA               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390047

SHS3-5-SA/5-SA               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390048

SHS3-7-KA5/7-KA5             B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390064

SHS3-U15Z-KA5-R-IPX          B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390065

SHS3-U15Z-KA5-L-IPX          B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390066

SHS3-U15Z-KR5-R-IPX          B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390067

SHS3-U15Z-KR5-L-IPX          B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019390068

SHS3-7-KA5-IPX/7-KA5-IPX     B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490049

SHS3Z-SCHARNIER              B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490050

SHS3Z-U15Z-KA5-R             B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490051

SHS3Z-U15Z-KA5-L             B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490052

SHS3Z-U15Z-KR5-R             B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490053

SHS3Z-U15Z-KR5-L             B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490054

SHS3Z-U15Z-SA-R              B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490055

SHS3Z-U15Z-SA-L              B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490056

SHS3Z-U15Z-SR-R              B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490057

SHS3Z-U1Z-SA-R               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490058

SHS3Z-U1Z-SA-L               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490059

SHS3Z-U1Z-SR-R               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490060

SHS3Z-A2Z-SA-R               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490061

SHS3Z-A2Z-SA-L               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490062

SHS3Z-A2Z-SR-R               B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

6019490063

SHS3Z-U15Z-SR-L              B

safety hinges SHS Switch / Sensor

Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề

ANS là đại lý phân phối chính hãng BERNSTEIN VietNam chuyên cung cấp sản phẩm BERNSTEIN

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm BERNSTEIN tại Vietnam