cong-tac-an-toan.png

*Ưu điểm của thiết bị:

-Linh hoạt và an toàn cho các thiết bị bảo vệ bản lề.

-Tiêu chuẩn bảo vệ IP 67/ IP 69K.

-Điểm xoay có thể được điều chỉnh liên tục và tự do.

-Điểm xoay có thể điều chỉnh tự do bởi người dùng trong phạm vi 270 °.

-Việc điều chỉnh không gặp trở ngại ngay cả điểm xoay cài đặt  ± 1,5 ° nhờ hệ thống điều chỉnh tích hợp.

-Khe cắm từng phần với kết cấu hàn.

-Hệ thống bản lề phải và trái giúp định tuyến cáp tối ưu

-Gắn kết giữa các phần trong khi vẫn duy trì khoảng cách bảo vệ ngón tay cần thiết.

*Các thiết bị cùng dòng SHS3 series:

Art. No.

Type

6019390022

SHS3-U15Z-KA 5 R

6019390023

SHS3-U15Z-KA 5 L

6019390024

SHS3-U15Z-KR 5 R

6019390025

SHS3-U15Z-KR 5 L

6019390034

SHS3-U15Z-SA R

6019390035

SHS3-U15Z-SA L

6019390036

SHS3-U15Z-SR R

6019390037

SHS3-U15Z-SR L

6019390038

SHS3-Scharnier

6019390040

SHS3-A2Z-SA-R

6019390041

SHS3-A2Z-SA-L

6019390042

SHS3-U1Z-SA-R

6019390043

SHS3-U1Z-SA-L

6019390044

SHS3-A2Z-SR-R

6019390045

SHS3-U1Z-SR-R

6019490049

SHS3Z-Scharnier

6019490050

SHS3Z-U15Z-KA5 R

6019490051

SHS3Z-U15Z-KA5 L

6019490052

SHS3Z-U15Z-KR5 R

6019490053

SHS3Z-U15Z-KR5 L

6019490054

SHS3Z-U15Z-SA R

6019490055

SHS3Z-U15Z-SA L

6019490055

SHS3Z-U15Z-SA L

6019490056

SHS3Z-U15Z-SR R

6019490057

SHS3Z-U1Z-SA R

6019490058

SHS3Z-U1Z-SA L

6019490059

SHS3Z-U1Z-SR R

6019490060

SHS3Z-A2Z-SA R

6019490061

SHS3Z-A2Z-SA L

6019490062

SHS3Z-A2Z-SR R

6019490063

SHS3Z-U15Z-SR L