cong-tac-gioi-han-tiep-xuc.png

Ưu điểm của thiết bị:

-Công tắc thu nhỏ phù hợp cho các ứng dụng an toàn.

-Giám sát an toàn thông qua hai cổng.

-Có nắp đậy an toàn.

-Độ trễ nhỏ trong hệ thống ngắt.

Các công tắc giới hạn cùng dòng C2 series:

Type Art number
C2-U1Z 6008101001
C2-SU1Z 6008351002
C2-U1Z ST 6008104025
C2-SU1Z ST 6008354026
C2-A2Z 6008801003
C2-SA2Z 6008851004
C2-A2Z ST  6008804027
C2-E2 6008801005
C2-SE2 6008851006
C2-E2 ST 6008804029
C2-U1Z K 6008107019
C2-SU1Z K 6008357020
C2-U1Z R 6008116013
C2-SU1Z R 6008366014
C2-U1Z O.M 6008101007
C2-U1Z O.M 3910190259
C2-SU1Z O.M 6008351008
C2-SU1Z O.M 3910190259
C2-A2Z K 6008807021
C2-SA2Z K 6008857022
C2-A2Z R 6008816015
C2-SA2Z R 6008866016
C2-A2Z O.M 6008801009
C2-A2Z O.M 3910190259
C2-E2 R 6008816017
C2-SU1Z 6108351008