dau-do-nhiet-2.png

Model: S-641E-01-1-TPC-ASP  ǀ  Đầu dò nhiệt

Mô tả:

* Giới hạn nhiệt độ hoạt động được xác định bằng giới hạn nhiệt độ cho phép của đầu dò cảm biến tiếp xúc với mục tiêu đo. Lưu ý rằng giới hạn nhiệt độ hoạt động không giống với giới hạn nhiệt độ cho phép của báng cầm, dây cáp và phích cắm.

* Thời gian đáp ứng là thời gian cần thiết trên bề mặt kim loại phẳng và nhẵn.

* Nhiều tiếp điểm cho phép đo trong phạm vi dung sai trên bề mặt kim loại phẳng và nhẵn ở nhiệt độ 300 ° C (hoặc ở giới hạn nhiệt độ hoạt động nếu giới hạn nhiệt độ hoạt động dưới 300 ° C)