dong-co-rung-kieu-chan-de-bang-dien-base-–-mounted-electric-vibrators-ebk-series.png

Email 📧 kim@ansgroup.asia ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

Invicta Vibrators – Động cơ rung kiểu chân đế bằng điện  - Base – mounted Electric Vibrators - EBK Series:

Dòng EBK với kích thước khung 20-40 có thể được dùng ở điều kiện Gas Groups IIA và IIB, Dòng EBK với kích thước khung 45-75 có thể được dùng ở điều kiện Gas Group IIA.

Đặc tính nổi bật :

  1. Có thể dùng ở môi trường nguy hiêm theo tiêu chuẩn ATEX zones 1 & 2 (gas)  - hazardous areas ATEX zones 1 & 2 (gas)
  2. Thiết kế Exd  - chống cháy nổ
  3. 3 pha 50 or 60Hz, up to 690v
  4. IP65
  5. Dùng ở nhiệt độ môi trường -20˚ đến +40˚C
  6. Dòng EBKH có thể dùng ở nhiệt độ môi trường đến 55˚C
  7. Biến tần nhiều cấp tốc độ, tùy vào một số hạn chế
  8. Nhiệt điện trở PTC 120 ˚C hoặc 160 ˚C

Bảng thông tin order code:

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole

EBK 20

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole

EBK 25

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole

EBK 30

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole

EBK 40

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 20

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 25

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 30

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 40

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 45

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole

EBK 50

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 25

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 30

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 40

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 45

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 50

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole

EBK 60

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6

EBK 75

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole

EBK 30

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole

EBK 40

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8

EBK 45

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole

EBK 50

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole

EBK 60

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole

EBK 75

 Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện