ethernet-module.png

Model: V100-17-ET2  ǀ  Ethernet module

Mô tả:

Tăng thêm cổng Ethernet cho bộ điều khiển và triển khai truyền thông qua TCP / IP,

chẳng hạn như MODBUS qua TCP.