kdf-dong-ho-do-dong-dien-lightstar.png

KDF đồng hồ đo dòng điện Lightstar Vietnam ANSdanang

Đồng hồ công suất, biến dòng, đồng hồ hiển thị kim, bộ chuyển đổi tính hiệu (AC, DC), dụng cụ kiểm tra điện, máy đo điện,…