may-kiem-kim.png

Dùng để kiểm tra vật thể kim loại có chứa từ tính( Fe) như kim, mẫu kim gãy…

Magnetic induction

Cảm ứng từ tính ( độ dịch chuyển từ)

Steel ball φ0.8, φ1.0, φ1.2, φ2.5

Dùng để kiểm tra kim, mẫu kim gãy các vật phẩm như : Quần áo trẻ em, người lớn, đồ lót và các vật phẩm có  kèm theo các phụ kiện: quần jean, giày, balô