may-phan-tich-oxy-voi-cam-bien-tu-xa-gpr-1900-gpr-2900.png
Một máy phân tích oxy gắn bảng điều khiển với một cảm biến từ xa cho phép linh hoạt cài đặt. Máy phân tích khí GPR-1900 phù hợp để theo dõi các phép đo oxy ở mức thấp 0-1 ppm; GPR-2900 đo O2 lên tới 100%. Khối cảm biến từ xa cho phép thay thế cảm biến oxy rất dễ dàng để bảo trì đơn giản và nhanh chóng và chi phí sở hữu thấp. Tất cả các phiên bản có thể được khóa thủ công trong một phạm vi hoặc phạm vi tự động. Người dùng luôn nhận thức được phạm vi đo oxy được sử dụng thông qua đầu ra ID phạm vi.

 

Các tính năng của máy phân tích oxy với cảm biến từ xa

  • Phạm vi đo từ 0-10ppm đến 0-100% O 2
  • Áp suất khí quyển và bù nhiệt độ
  • Độ chính xác cao hơn 2% của phạm vi
  • Hai báo động cấu hình người dùng
  • Đầu ra ID phạm vi
  • Tùy chọn nguồn 12-28 V DC hoặc nguồn điện
  • Tùy chọn cảm biến XLT cho nền CO 2