may-phat-hien-kim-loai-va-phat-hien-kim-5.png

MDS-100/100V Máy phát hiện kim loai và phát hiện kim Sanko Vietnam ANSdanang

Ứng dụng: - Dùng để giảm định và kiểm tra vật phẩm trong công nghiệp, sản phẩm đóng gói, sản phẩm thổi, đúc khuôn, sản phẩm làm theo dây chuyền - Dùng trong kiểm tra an ninh : phát hiện súng, vũ khí... - Dùng trong công nghiệp xử lý rác thải : tìm kiếm và loại bỏ kim loại trước khi xử lý

Đặc trưng sản phẩm: Độ nhạy cao, có thể phát hiện hầu hết các mẫu kim loại Dễ dàng sử dụng