may-phat-hien-kim-loai-va-phat-hien-kim.png

Thông số kỹ thuật : 

Thiết bị báo :  Đèn, còi báo
Chức năng phát hiện:  Tối đa 3
4 cm trong dải thiết lập
Các chi tiết:  
      TY-30: WIDE 9×4 cm, SPOT 3×3.5 cm
      TY-20Z: 3×6 cm
Nguồn:  Dry battery (R6P 1.5V)×2
Kích thước và trọng lượng  :  
      TY-30 : 55(W)×57(H)×245(D) mm, 290g
      TY-20Z: 60(W)×35(H)×145(D) mm, 200g
* TY-30K :  Là 1 lựa chọn khi yêu cầu phát hiện kim loại cần độ nhạy cao.