position-sensor-ǀ-cam-bien-vi-tri-2.png

Danh sách cảm biến Balluff giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06WT
 BTL7-A110-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-AH100-M2000-B-S115
 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0A0T
 BTL5-P1-M0500-B-DEXB-KA05 ;
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM013K
 BTL-P-1012-4R-PA ;
Mechanical Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06Z3
 BTL7-E100-M0550-B-S32 ;
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
 BTL7-E100-M0300-B-S32 ;
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E100-M0500-A-SA211-S135
 Sensors (BTL5-E10-M0500-SA211-S135 is obsolete)