thiet-bi-do-he-so-ma-sat.png

Model: M5-2-COF  ǀ  Thiết bị đo hệ số ma sát

Mô tả:

-Tính toán hệ số ma sát tĩnh và động.

-Trọng lượng trượt có thể cấu hình (100 - 1000 g)

-Tín hiệu đầu ra USB, RS-232, Mitutoyo và analog

-Bộ nhớ dữ liệu 1.000 điểm với số liệu thống kê và kết quả đầu ra

-Các điểm thiết lập có thể lập trình, với các chỉ số và kết quả đầu ra

-Biểu đồ dạng cột tải trực tiếp với các điểm đánh dấu điểm đặt

-Báo thức âm thanh có thể định cấu hình và âm báo chính

-Bảo vệ bằng mật khẩu, có thể định cấu hình cho các phím riêng lẻ và hiệu chuẩn

-Bộ dụng cụ đo + cố định đi kèm.