Đại lý Weigel tại Vietnam, weigel messgeraete Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay.

Trong hơn 90 năm, Weigel Meßgeräte là đại diện cho chất lượng vượt trội, tính linh hoạt, năng lực và dịch vụ nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ đo lường điện và điện tử.

Weigel cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với sự cộng tác chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp làm nền tảng cho sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp gia đình, Weigel đánh giá cao sự cam kết của từng nhân viên và sự hợp tác tôn trọng nhằm làm hài lòng khách hàng và đảm bảo mối quan hệ kinh doanh bền vững.

Lĩnh vực ứng dụng:

 

 • Điện tử hàng không
 • Cốt liệu xây dựng
 • Công nghệ tự động hóa và quy trình
 • Khai thác mỏ
 • Sản xuất thiết bị
 • Công trình xây dựng nhà máy hóa chất
 • Lắp đặt điện
 • Xây dựng nhà máy/ phát điện
 • Kĩ thuật ô tô
 • Mạ
 • Chế tạo công cụ
 • Công nghệ chỉnh lưu
 • Lò nung
 • Công trình cơ sở công nghiệp
 • Công trình lò công nghiệp
 • Công trình nhà máy thoát nước
 • Công trình nhà máy
 • Công nghệ phòng điều khiển
 • Kỹ thuật
 • Công nghệ đo lường và thử nghiệm
 • Chế tạo mô hình
 • Sản xuất động cơ
 • Hệ thống điều khiển và hồi tiếp
 • Thiết bị đóng ngắt, bộ điều khiển và bộ chia
 • Đóng tàu
 • Dụng cụ đặt biệt
 • Dịch vụ công cộng
 • Công nghệ nước

Weigel Product:

 

 1. Đồng hồ điện Analogue- Analogue Meters
 • Analog Meters with changeable scales (K-series)
 • Analog Meters with changeable scales (M-series)
 • Analog Meters for use in electrical engineering Systems
 • Analog Meters for process control applications
 • Limit controllers
 1. Đồng hồ đo kĩ thuật số- Digital meters
 • Digital Panel Meters | low cost
 • Digital Panel Meters | programmable
 • Digital Panel Meters | remote displays parallel, serial
 • Digital Panel Meters | bargraph indicators, programmable
 1. Màn hình hiển thị kích thuớc lớn -Larged sized displays
 • Large-sized displays and meters, programmable
 1. Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời- Solar Displays
 • Solar Display | Glass housing
 • Solar Display | Aluminium housing
 • Solar Displays
 1. Đồng hồ tủ điện đa chức năng- Multifunctional Meters
 • Multifunctional Meters with Rogowski coils
 • Multifunctional Meters with touchscreen for current transformers
 1. Bộ đếm- Energy Counters
 • Energy counters with LCD Display and infrared interface MID certified
 1. Bộ chuyển đổi tín hiệu- Transducers
 • Isolating transducer for standard signals
 • Transducers
 • Multifunctional transducer
 • Current / voltage transducer
 • Active- or reactive power
 • Active- and reactive power
 • Phase angle (power factor) transducer
 • Frequency transducers
 • Temperate transducers
 1. Mạch shunt/ điện trở shunt/:
 • Available with voltage drop 30mV, 50mV, 60mV, 75mV, 100mV, 150mV, 300mV
 1. Phụ kiện- accessories
 • Chất cách điện thanh cái
 • Bộ chỉ báo vị trí (analog / LED)
 • Máy biến dòng
 • Công tắc cam quay/ công tắc chuyển đổi cam xoay
 • Khung che
 • Bộ nhân lực
 • EQ 72 SWT Analog Meters with changeable scales (K-series) Đồng hồ điện Analogue- Analogue Meters đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  EQ 96 SWT đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 48 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 144 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  VQ 48 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  VQ 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  VQ 96 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  VQ 144 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  EQ 48 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  EQ 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  EQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  EQ 144 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  ZQ 72 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  ZQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  ZQ 144 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSZ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIQ 48 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIEQ 72 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIQ 72 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIEQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  CQ 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  CQ 144 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSC 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LQ 96 K  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LQ 144 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSL 96 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PSQ 48 RS Analog Meters with changeable scales (M- series) đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 72 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 96 RS  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 144 RS   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 96 /2S đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 144 /2S đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 48 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 72 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 96 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSP 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  GSQ 48 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  GQ 72 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  GQ 96 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  GQ 144 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 48 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 72 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 96 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  LSG 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WSQ 48 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 72 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 96 RS  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 144 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 48 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 72 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 96  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BI 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIW 72 GD đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIW 96 GD  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIW 144 GD đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 96 /0S Analog Meters for use in electrical engineering Systems đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 144 /0S   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 96 /2S đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WQ 144 /2S   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 96 /2 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  FQ 144 /2   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BWQ … đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BGQ … đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BW 35 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BG 35 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 192 RnS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 192 RhS  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BI 192 RnS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BI 192 RhS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIW 192 RnS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  BIW 192 RhS   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  SY 96 S  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  SY 144 S đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  DFQ 96 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WA 96 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  WA 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 35 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 35 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 48 PrS Analog Meters for process control applications đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 72 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 96 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 144 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  MP 48×24 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  MP 72×24 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  MP 96×24 K đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 144×36 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  G 48 PrS  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  G 72 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  G 96 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UES-106.jpg
  G 144 PrS
  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/09/switch-Welotec-UES-208.jpg
  MG 48×24
  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505.jpg
  MG 72×24
  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505-4PoE.jpg
  MG 96×24 K
  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  G 144×36   đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 48 /2 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PBQ 72 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PBQ 96  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PBQ 144 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PB 72 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PB 96 PrS  đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PB 144 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 72 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 96 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  PQ 144 RS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 72 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 96 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  P 144 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 72 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 96 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  W 144 PrS đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  RW 96  Limit controllers đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  RP 96 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
  RP.. / RG.. / RPY.. / RX.. 96×24 bzw. 96×48 đại lý Weigel Meßgeräte, đồng hồ điện analogue Weigel Meßgeräte, Analogue Meters Weigel Meßgeräte
         
  DMA 10 Digital Panel Meters | low cost Đồng hồ đo kĩ thuật số- Digital meters đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  DMA 14 đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  DPA ...   Digital Panel Meters | programmable đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  DPA08…, DPA10… / E1…   đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  DAP ..., Digital Panel Meters | remote displays parallel, serial đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  DAS … đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  LEA … Digital Panel Meters | bargraph indicators, programmable đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
  LZA ...   đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ đo kĩ thuật số Weigel Meßgeräte, Digital meters Weigel Meßgeräte
         
  DGA… Large-sized displays and meters, programmable Màn hình hiển thị kích thuớc lớn -Larged sized displays đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị kích thuớc lớn Weigel Meßgeräte, Larged sized displays Weigel Meßgeräte
  DGP… đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị kích thuớc lớn Weigel Meßgeräte, Larged sized displays Weigel Meßgeräte
  DGS… đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị kích thuớc lớn Weigel Meßgeräte, Larged sized displays Weigel Meßgeräte
  DGU… đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị kích thuớc lớn Weigel Meßgeräte, Larged sized displays Weigel Meßgeräte
         
  WGA-310 Solar display | Glass housing Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời- Solar Displays đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-500si   đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-1100 đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-2100si đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-12003   đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-330 Solar display | Aluminum housing đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-350si đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-1253 đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-1453 đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-21002si đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-13002 đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA310   Solar displays đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA330   đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-500si đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
  WGA-2100si đại lý Weigel Meßgeräte, Màn hình hiển thị năng lượng mặt trời Weigel Meßgeräte, Solar Displays Weigel Meßgeräte
         
  WPM-209/309 and coils WRC100 Multifunctional Meters with Rogowski coils Đồng hồ tủ điện đa chức năng- Multifunctional Meters đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ tủ điện đa chức năng Weigel Meßgeräte, Multifunctional Meters Weigel Meßgeräte
  WPM 209 đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ tủ điện đa chức năng Weigel Meßgeräte, Multifunctional Meters Weigel Meßgeräte
  WPM 309 đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ tủ điện đa chức năng Weigel Meßgeräte, Multifunctional Meters Weigel Meßgeräte
  Panel mounting 96x96mm
  WPM 800-Touch
  Multifunctional meters with touchscreen for current transformers đại lý Weigel Meßgeräte, Đồng hồ tủ điện đa chức năng Weigel Meßgeräte, Multifunctional Meters Weigel Meßgeräte
         
  WEZ 80-4 Energy counters with LCD Display and infrared interface MID certified Bộ đếm- Energy Counters đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
  WEZ 1 / 5-4 đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
  WEZ 80-4 đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
  WEZ 1 / 5-4 đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
  WEZ 80-4, 1 / 5-4 module đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
  WEZ 80-4, 1 / 5-4   đại lý Weigel Meßgeräte, bộ đếm Weigel Meßgeräte, Energy Counters Weigel Meßgeräte
         
  TUA-SWT isolating transducer for standard signals transducers Bộ chuyển đổi tín hiệu- Transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  TUP 2.0 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  TUA 2.2   đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  MMU 3.0   multi functional transducer đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  AU 2.0 current / voltage transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VU 2.0 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  A1U 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  V1U 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  A1U 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  V1U 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  AUE 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUE 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  AUD 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUD 2.2   đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  EW 2.2 active- or reactive power transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  EB 2.2   đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  EW 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  EB 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DGW 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DGW 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUW 2.2  đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUB 2.2   đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DGW 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DGB 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUW 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUB 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUW 2.1 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUB 2.1 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VGW 2.2  đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VGB 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUW 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUB 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VGW 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VGB 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUW 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUB 2.3 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUW 2.1 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUB 2.1 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  EW+B 2.2  active- and reactive power transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DGW+B 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  DUW+B 2.2  đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VGW+B 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  VUW+B 2.2 đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  CU 2.2 phase angle (power factor) transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  FU 2.2 frequency transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
  Pt 100 >> PTU 2.0 L (only 4-20mA)   temperature transducers đại lý Weigel Meßgeräte, Bộ chuyển đổi tín hiệu Weigel Meßgeräte, Transducers Weigel Meßgeräte
         
  signaling stack lights SIT 30 signaling stack lights Phụ kiện- accessories  đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  Split core current transformers  KBU/KBR Split core current transformers đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  mechanical >> PI… , PIR switch position indicators đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  SUS-01 (T), -02 (T), -95, -99, -99, GS-01/02  switch position indicators with LED đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  SM signalling indicators  đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  external multiplier   đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  rotary cam switches     đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  cover frames, blind covers   đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte
  terminal safety protection   đại lý Weigel Meßgeräte, Phụ kiện Weigel Meßgeräte, accessories  Weigel Meßgeräte