bo-chuyen-doi-cong-nghiep-pt-7528-series.png

Model: PT-7528-8MSC-16TX-4GSFP-HV-HV ǀ Bộ chuyển đổi PT-7528 Series công nghiệp

Mô tả:

Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61850-3, IEEE 1613 (trạm biến áp điện)

Máy chủ MMS tích hợp dựa trên mô hình dữ liệu chuyển mạch IEC 61850-90-4 cho SCADA nguồn

Công nghệ không mất gói tốc độ Noise Guard ™

Turbo Ring và Turbo Chain (thời gian khôi phục <20 ms @ 250 công tắc), RSTP / STP và MSTP để dự phòng

Nguồn diện hoạt động 24 VDC, 48 VDC hoặc 110/220 VDC / VAC.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40 đến 85 ° C