bo-chuyen-doi-loadcell-lc240.png

LC240 là một bộ chuyển đổi loadcell có độ trôi thấp được thiết kế cho loadcell. 
Với bộ tiền khuếch đại U300DC với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về độ ổn định được áp dụng cho bộ khuếch đại đầu, nó nhận ra các tính năng độ trôi thấp và độ ồn thấp. 
Việc cung cấp năng lượng kích thích cầu có thể được điều chỉnh thành 6 cấp độ khác nhau bên cạnh công suất lớn cho phép điều khiển lên đến 4 loadcell song song. LC240 có khả năng chuyển đổi loadcell được trang bị tiêu chuẩn với chức năng hiệu chuẩn và đầu ra hiện tại.