bo-dieu-khien-qua-trinh-n120.png

Bộ điều khiển quá trình N120 Novus Automation - Process Controller N120

Giới thiệu bộ điều khiển quán trình N120 Novus Automation

* N120 là một bộ điều khiển quy trình đa năng. Nó tích hợp tất cả các tính năng chính cần thiết cho đại đa số quá trình công nghiệp trong một công cụ duy nhất, chấp nhận hầu hết các cảm biến và tín hiệu được sử dụng trong ngành công nghiệp và cung cấp các loại đầu ra theo yêu cầu của các ứng dụng thông thường. PID tự thích ứng điều chỉnh các thông số PID để mang lại hiệu suất tốt nhất cho quá trình.

 

LIST CODE CONTROLLER N120 Series

Models Description
81200A1000 N120-PRR-285-DL USB Controller + Data Logger, TC RTD mV e V
81200A1010 N120-PRR-485 USB Proces Controller, TC, RTD, mV e V