bo-khuech-dai-may-do-kim-loai.png

ID No: P81010, Type: MDV 3172 WR ǀ Bộ khuếch đại máy dò kim loại

Thông tin chi tiết tham khảo thêm:

https://ege-elektronik.com/PDF/Datenblatt/EE8_6.pdf