may-do-kim-loai.png

ID No: P81054, Type: MDS 3065 SA ǀ Máy dò kim loại

Thông tin chi tiết tham khảo thêm:

https://ege-elektronik.com/PDF/Datenblatt/EE8_6.pdf