bo-kiem-tra-vi-ks1.png
Thông số kỹ thuật
 
Phương pháp Phương pháp điện áp cao DC
Kiểm tra điện áp 500V / 1000V (đã chuyển)
Phạm vi kháng 500 V: 1 đến 50 MΩ, 1000 V: 1 đến 100 MΩ (màn hình kỹ thuật số)
Hệ thống báo động Đèn, còi, đầu ra liên lạc
Cài đặt báo thức Giá trị kháng bởi Digiswitch
Cung cấp điện AC 100 V, 50/60 Hz, 30 W trở xuống
Trọng lượng kích thước 230 (W) x 98 (H) x 260 (D) mm, 2,5 kg