cam-bien-carbon-monoxide-cmd5b.png

Các cảm biến Carbon Monoxide của Hệ thống Năng lượng Greystone CMD5B cung cấp đầu ra tương tự của mức CO trong các không gian kín như trường học, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà hát.