cam-bien-do-muc-nuoc-thuy-tinh.png

Model: FMB50-AA21SA1FGBUPJB3U ǀ Cảm biến đo mức nước thủy tĩnh

Mô tả:

Cảm biến Deltapilot FMB50 nhỏ gọn với cảm biến đo Contite chống ngưng tụ được sử dụng trong các ứng dụng và quy trình vệ sinh.

Cảm biến được sản xuất để đo mức trong môi trường chất lỏng và dạng sệt trong các bồn chứa đóng hoặc mở và không bị ảnh hưởng bởi quá trình hình thành bọt. Sử dụng trong hệ thống an toàn SIL2.