level-radar-ǀ-cam-bien-bao-muc-dung-song-radar.png

Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Italy Origin

Carlo Gavazzi Vietnam

UA30CAD35PKTI
 Diffuse ultrasonic sensors

100% Korea Origin

Dotech

Model: CX9330A-M-11-E
 Air Compressor Controller

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C95MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C50MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C400MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C240MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C25MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C70MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 1C35MM2

100% Malaysia/EU Origin

Draka Vietnam

CU/MGT/XLPE/LSHF. 1KV
 Size: 2C1.5MM2