cam-bien-vi-tri-24.png

Model: GHM0300MR071A0 ǀ Cảm biến vị trí

Mô tả:

-Dạng thanh sử dụng cho xi lanh

-Độ lặp lại ít hơn 0,001% F.S.

-Khả năng tương thích ngược có thể trang bị thêm các mẫu cảm biến mới.

-Output: Analog, Start / Stop