cam-bien-vi-tri-30.png

Model: RPS1400MR021A01  ǀ Cảm biến vị trí

Mô tả:

-Cảm biến vị trí cấu hình hiệu suất cao cho các ứng dụng chuyên biệt.

-Đo nhiều vị trí với tối đa 20 nam châm

-Đèn LED cho trạng thái và chẩn đoán cảm biến

-Đầu ra: Analog, SSI, CANbus, Profibus, EtherCAT®, POWERLINK