cong-tac-gioi-han-tiep-xuc-2.png

*Ưu điểm của thiết bị:

-Thiết kế phẳng.

-Ứng dụng rất linh hoạt.

-Độ tin cậy cao.

-Cài đặt đơn giản và nhanh chóng.

-Khả năng bảo vệ tiêu chuẩn IP67 phù hợp cho các ứng dụng an toàn

*Các thiết bị cùng dòng I49 series:

Art. No.

Type

6089102049

I49-U1Z IW

6089102051

I49-U1Z IWF

6089102059

I49-U1Z IW Z

6089102063

I49-U1Z IWF Z

6089117053

I49-U1Z RIW

6089117055

I49-U1Z RIWF

6089117061

I49-U1Z RIW Z

6089117065

I49-U1Z RIWF Z

6089135057

I49-U1Z AH

6089135067

I49-U1Z AH Z

6089152048

I49-SU1Z IW

6089152050

I49-SU1Z IWF

6089152058

I49-SU1Z IW Z

6089152062

I49-SU1Z IWF Z

6089167052

I49-SU1Z RIW

6089167054

I49-SU1Z RIWF

6089167060

I49-SU1Z RIW Z

6089167064

I49-SU1Z RIWF Z

6089185056

I49-SU1Z AH

6089185066

I49-SU1Z AH Z