gv3-hepcomotion.png

Hệ thống hướng dẫn tuyến tính và hệ thống truyền dẫn GV3 Hepcomotion - GV3 LINEAR GUIDANCE AND TRANSMISSION SYSTEM

  • Tên thiết bị: Hệ thống hướng dẫn tuyến tính và hệ thống truyền động
  • Mã đặt hàng: GV3 series
  • Nhà sản xuất: Hepcomotion – UK origin
  • Nhà cung cấp: Hepcomotion Việt Nam, Hepcomotion Vietnam

Hệ thống truyền dẫn tiêu chuẩn UK HepcoMotion có sẵn để phù hợp với tất cả các kích cỡ của Double Edge Slides, ở mọi cấp độ chính xác. Tấm vận chuyển được gia công chính xác từ hợp kim nhôm và được cung cấp anodized rõ ràng.

Các toa xe có thể được chỉ định là bộ phận lắp (AU Type) và lắp đặt thành thanh trượt hoặc không có thanh trượt để tự điều chỉnh.

Các toa trượt có thể tháo rời kết hợp với vòng bi lệch tâm đôi, cho phép tháo dỡ trực tiếp khỏi thanh ray

Ứng dụng nổi bật:

  • Dược phẩm- tự động hóa
  • Thực phẩm và đóng gói
  • Công nghệ tàu hàn
  • Cắt phiến đá
  • Môi trường chân không
  • Nhà máy/ chế tạo máy
Origin Brand Model
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LTSSSJ34C            
SL2 EXTREME TEMP JOURNAL ASSY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LTSSSJ34E            
SL2 EXTREME TEMP JOURNAL ASSY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: NM44P3 L2600 C40 D40              
GV3 DE SPACER SLIDE, L2600MM LONG, C40 D40
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: SSSJ34ENS               
STAINLESS JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: SSSJ34CNS             
STAINLESS JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LJ13CNS
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: RLJ54E 
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: RLJ54C 
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: RBHJ54E 
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: #DTS+44-468 Oval + 8 Carriages @ 500mm Pitches  
DTS+ 44-468 Oval System Comprising:
1,600mm straight lengths
8 x carriages at 500mm carriage centre pitches
2 x bleed lubrication points
Not inclusive of motor/gearbox
Carriage locking system at positions 2, 4, 6 and 8
Note: Based on application payload data provided, maximum velocity = 0.5m/s.
Budget quotation only: System specification subject to change upon confirmation of application
requirements.
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: FCC44468LBDRNSCHK             
FIXED CENTRE CARRIAGE ASSY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: 1.00 x TNM44B182.5 + 1.00
x AK-44
+ 1.00 x TR4464R90/C
+ 1.00 x AK-44
+ 1.00 x TNM44B402.5
+ 2.00 x
FCC4468LBDRNSCHK        

PRE DRILLED TRACK ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LJ34E          
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LJ34C          
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LR34CNS          
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LR34ENS          
JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LJ25E       
ECCENTRIC JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: LJ25C        
CONCENTRIC JOURNAL ASSEMBLY
100% UK Origin Hepcomotion Vietnam Model: HP4HX20   
MOD 4 HELICAL GEAR PINION 20T
     
     
     

****Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Email & số điện thoại****

bao@ansgroup.asia & 0962.678.764