he-thong-phat-hien-khi-don-diem-intec-controls-spc3.png
Hệ thống phát hiện khí đơn điểm Intec Controls SPC3 Series phát hiện và kiểm soát mức độ carbon monoxide (CO) và các loại khí khác trong nhiều ứng dụng thương mại và công nghiệp. Chúng bao gồm các mức Carbon Monoxide trong các cấu trúc đỗ xe, cửa hàng sửa chữa động cơ, phòng thiết bị và hệ thống thông gió, v.v. Bộ điều khiển có thể giao tiếp với bất kỳ điều khiển tương tự điện tử tương thích, điều khiển DDC / PLC hoặc hệ thống tự động thông qua tín hiệu đầu ra nhị phân và / hoặc analog. Sê-ri SPC3 đã được thử nghiệm bởi một phòng thí nghiệm độc lập, được CE phê chuẩn và cũng được Thành phố Los Angeles chấp thuận.