hydraulic-vibrators-dong-mo-to-rung-thuy-luc-hv-serie.png

Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

Hydraulic Vibrators - Dòng mô tơ rung thủy lực HV Series

Dòng mô tơ rung HV là dòng mô tơ kiểu chân đế được cung cấp năng lượng bởi một động cơ thủy lực độc lập. Dòng HV có thể so sánh với dòng BLz là vẫn giữ các điểm cố định và các khung như dòng BLz. Dòng HV là hoàn toàn phù hợp để sự dụng cho các thiết bị di động hay bất cứ vị trí nào khác mà có sẵn nguồn điện thủy lực

Dòng mô tơ rung thủy lực HV Series: Mô tơ rung thủy lực HVL là  loại mô tơ được thiết kế trong đó có 2 trục quay ngược chiều được gắn song song và truyền động đặt biệt.

Thông tin sản phẩm chi tiết :

https://www.invictavibrators.com/pdf/1491387738P3015_HV%20Series%20-%20960%20RPM_Web_Iss_B.pdf

Thông tin order code :

Hydraulic Vibrator Motors

HV 30

Mô tơ rung thủy lực , Vibrator Motors,  Invicta Vibrators Vietnam

Hydraulic Vibrator Motors

HV 40

Mô tơ rung thủy lực , Vibrator Motors,  Invicta Vibrators Vietnam

Hydraulic Vibrator Motors

HV 45

Mô tơ rung thủy lực , Vibrator Motors,  Invicta Vibrators Vietnam

Hydraulic Vibrator Motors

HV 50

Mô tơ rung thủy lực , Vibrator Motors,  Invicta Vibrators Vietnam

Hydraulic Vibrator Motors

HV 60

Mô tơ rung thủy lực , Vibrator Motors,  Invicta Vibrators Vietnam